Start van de zomeravondconcerten

Stadsbeiaardier Frits Reynaert zal de serie zomerconcerten openen op 5 juni met een programma deels gewijd aan de Gouden Eeuw. Dit concert is opmerkelijk omdat de vereniging een proef doet met een groot videoscherm. Mooi geluid vanuit de toren en mooi beeld in de luistertuin […]

Dubbelconcert van één musicus

Op zondag 12 mei organiseert de Vereniging samen met het Concertfonds Hoornse Orgels een dubbelconcert (orgel + beiaard) met als thema Gouden Eeuw, het thema van de stad Hoorn voor 2019. Om 15.30 uur zal Bernard Winsemius spelen op het orgel in de Lutherse Kerk […]

Ledenvergadering 15 april

Om acht uur ’s avonds in het pakhuis van de Vereniging Oud Hoorn de jaarlijkse ledenvergadering. Het formele gedeelte van 8 uur tot ± 8.45: Opening, Bestuursmededelingen, Jaarverslag en terugblik concertseizoen 2018, Verslag ledenvergadering 2018, Financiëel overzicht + ledenstand + verslag kascontrôlecommissie. Rooster van aftreden […]

Ledenvergadering 2019

De ledenvergadering zal ook dit jaar worden gehouden in het Oost-Indisch pakhuis (het verenigingsgebouw van Oud Hoorn aan de Onder de Boompjes) op maandag 15 april 2019 om 20.00. De zaken die we bespreken zijn de financiën van de vereniging, bestuurssamenstelling, de ledenstand, de voorbereiding van het 100 […]

Uitnodiging ledenvergadering 2018

Hoorn, 13 april 2o18 De ledenvergadering zal ook dit jaar worden gehouden in het Oost-Indisch pakhuis (het verenigingsgebouw van Oud Hoorn aan de Onder de Boompjes) op maandag 23 april 2017 om 20.00. De zaken die we gaan bespreken zijn bestuursmededelingen, een terugkijk op het afgelopen seizoen, zowel […]

Concertprogramma 2018

Hoorn, 10-3-2017 Afgelopen maanden heeft de Hoornse stadsbeiaardier, Frits Reynaert, het concertprogramma voor 2018 samengesteld. Het is hem ook dit jaar gelukt om diverse beiaardiers uit binnen- en buitenland in te plannen: – 6 juni Frits Reynaert – 20 juni Gideon Bodden – 4 juli Kenneth […]