Dubbelconcert van één musicus

Op zondag 12 mei organiseert de Vereniging samen met het Concertfonds Hoornse Orgels een dubbelconcert (orgel + beiaard) met als thema Gouden Eeuw, het thema van de stad Hoorn voor 2019. Om 15.30 uur zal Bernard Winsemius spelen op het orgel in de Lutherse Kerk […]

Ledenvergadering 15 april

Om acht uur ’s avonds in het pakhuis van de Vereniging Oud Hoorn de jaarlijkse ledenvergadering. Het formele gedeelte van 8 uur tot ± 8.45: Opening, Bestuursmededelingen, Jaarverslag en terugblik concertseizoen 2018, Verslag ledenvergadering 2018, Financiëel overzicht + ledenstand + verslag kascontrôlecommissie. Rooster van aftreden […]