Ledenvergadering 15 april

Om acht uur ’s avonds in het pakhuis van de Vereniging Oud Hoorn de jaarlijkse ledenvergadering. Het formele gedeelte van 8 uur tot ± 8.45: Opening, Bestuursmededelingen, Jaarverslag en terugblik concertseizoen 2018, Verslag ledenvergadering 2018, Financiëel overzicht + ledenstand + verslag kascontrôlecommissie. Rooster van aftreden […]

Uitnodiging ledenvergadering 2018

Hoorn, 13 april 2o18 De ledenvergadering zal ook dit jaar worden gehouden in het Oost-Indisch pakhuis (het verenigingsgebouw van Oud Hoorn aan de Onder de Boompjes) op maandag 23 april 2017 om 20.00. De zaken die we gaan bespreken zijn bestuursmededelingen, een terugkijk op het afgelopen seizoen, zowel […]