In 2024 bestaat de Vereniging 100 jaar

Dit jaar 2024 is het jaar waarin onze Vereniging haar honderdjarig bestaan zal vieren. Vanzelfsprekend mag dat bijzondere feit niet onopgemerkt voorbijgaan en daarom zullen er meer activiteiten dan anders zijn.
We hebben gemeend voor elke tien levensjaren van de vereniging één concert te houden. Dus zullen we in 2024 tien concerten houden, méér dan gebruikelijk. Het worden negen zomeravondconcerten en een speciaal jubileumconcert, eind oktober, bijna op de dag van de oprichtingsvergadering (28 oktober 1924). Dit concert zal in samenwerking zijn met de Hoornse Brassband en dan zal er onder andere een speciaal voor deze gelegenheid geschreven compositie zijn wereldpremière krijgen.
Vooralsnog staan deze data in onze agenda. Wellicht kunt U deze ook noteren in uw eigen agenda. Zoals gebruikelijk worden de concerten op woensdag van 19.30 uur tot 20.30 uur gehouden.
Juni: 5, 12 en 19
Juli: 10, 17 en 21
Augustus: 21 en 28
September: 4
en zaterdag 26 oktober, ’s middags, het jubileumconcert
Naast deze tien concerten zal op Open Monumentendag, zaterdag 14 september 2024, weer medewerking worden gegeven aan het concert van de Hoornse Brassband.

Namens het bestuur,
Arnoud Lansdaal, voorzitter