Jaarverslag 2020

Het is een merkwaardig jaar geweest: voor de eerste keer geen enkel concert sinds dertig jaar. In 1990 begon de restauratie van het carillon en sinds die tijd hebben we steeds een reeks concerten gedurende het jaar gepland en uitgevoerd. Dit jaar was de planning er wel, begin april hebben we de beiaardiers nog laten weten de concerten voorlopig te laten doorgaan, maar begin mei hebben wij de serie toch moeten afgelasten. De geplande beiaardiers waren: Frits Reynaert (NL), Iryna Riabchun (Oekraïne), Boudewijn Zwart (NL), Peter Bray (Australië), Anna Maria Reverté (Spanje), Rachel Perfecto (USA) en Jacob de Vreeze (België). Wij zullen gaan zien welke van de beiaardiers in 2021 zullen/kunnen spelen. Ook de torenbeklimmingen zijn dit jaar niet doorgegaan, inclusief de meestal zeer drukbezochte Open Monumentendag in september. Wel heeft de stadsbeiaardier gedurende het gehele jaar de wekelijkse bespeling uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hoorn en bovendien heeft het bestuur hem gevraagd om drie extra bespelingen te verzorgen op de zaterdagen op 6 juni, 4 juli en 1 augustus. De stadsbeiaardier heeft deze drie keer de thema’s meegegeven van hoop en troost/filmmuziek/lovesongs, toegesneden op deze tijd. Hij heeft ook meegewerkt aan de landelijke beiaardestafette die door de Nederlandse KlokkenspelVereniging werd georganiseerd.

Wel heeft de stadsbeiaardier gedurende het gehele jaar de wekelijkse bespeling uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hoorn en bovendien heeft het bestuur hem gevraagd om drie extra bespelingen te verzorgen op de zaterdagen op 6 juni, 4 juli en 1 augustus. De stadsbeiaardier heeft deze drie keer de thema’s meegegeven van hoop en troost/filmmuziek/lovesongs, toegesneden op deze tijd. Hij heeft ook meegewerkt aan de landelijke beiaardestafette die door de Nederlandse KlokkenspelVereniging werd georganiseerd.

Van de belastingdienst, de afdeling ANBI kregen wij begin dit jaar de bevestiging dat wij vallen onder de termen van een zogeheten culturele  ANBI, een culturele algemeen nut beogende instelling. Giften aan de vereniging zijn dus via de inkomstenbelasting aftrekbaar.

Het bestuur is in de eerste maanden van dit jaar enkele keren bijeen geweest, later ook nog enkele keren in ad-hoc samenstelling, ook heeft een zoom-bijeenkomst van het volledige bestuur plaatsgevonden. De ledenvergaderng van april is uitgesteld en heeft met een aantal van minder dan 20 leden in de zaal van de Vereniging Oud Hoorn plaatsgevonden op 21 september.

In het begin van de corona-tijd heeft de Raad van Kerken een verzoek doen uitgaan om op drie achtereenvolgende woensdagen in het land de klokken te luiden. De Vereniging heeft hier uiteraard aan meegewerkt. Alledrie de keren werd door drie vrijwilligers 10 minuten lang de luidklok bediend.  Ook heeft de Vereniging heeft op 4 mei meegewerkt aan het klokkenluiden bij de de Dodenherdenking en kranslegging op het Kerkplein.

De toren is dit jaar door de Gemeente voorzien van een nieuw fundament, op 5 juni werd onder de toren beton gestort op de heipalen binnen en buiten de toren als fundament van de toren. Ook werd de koperen plaat met de schenkers uit 1991 opnieuw in de toren bevestigd.