Thema van de carillonconcerten 2017; Nederlandse en Vlaamse Beiaardcomposities

Hoorn, 18 april 2017

De gastbeiaardiers is dit jaar door de Vereniging gevraagd om aandacht te schenken aan Nederlandse en Vlaamse Beiaardmuziek. Zij zullen tijdens het concertseizoen 2017 diverse stukken ten gehore brengen. Klik hier om het programma te bekijken.

De bloeitijd van de Beiaardcultuur was in de 17e/18e eeuw. De Beiaardcultuur is een typische cultuurvorm van De Nederlanden. In de 19e eeuw liep de belangstelling terug, mede onder invloed van de opkomende Kamermuziek.

In Vlaanderen ontstond aan het einde van de 19e eeuw weer een reveil in de beiaardkunst. Jef Denijn volgde in 1887 zijn vader Adolph Denijn op als stadsbeiaardier van Mechelen. Hij startte in 1892 met maandagavondbespelingen. Hij ontwierp een andere klokkenstoel met de zogenaamde Mechelse inrichting, waardoor verfijnder spel mogelijk werd. Deze Mechelse inrichting is later in 1939 ook in Hoorn toegepast. Ook werden er  vanaf 1897 beiaardconcoursen georganiseerd. In 1922 werd de Beiaardschool te Mechelen opgericht.

Deze reveille in de beiaardkunst die in Mechelen begon, spreidde zich langzaam uit naar Noord-Nederland. Ook in Nederland begon met ook met zomeravondbespelingen naast de traditionele beiaardbespelingen en men nodigde gasten uit uit binnen- en buitenland.

Deze traditie is later ook in Hoorn aangekomen. Vanuit deze opleving en verbetering van instrumenten begonnen beiaardiers en componisten speciaal voor het instrument eigentijdse composities te schrijven. Dit mondde uit in de typische Vlaamse beiaardcomposities, romantisch en met veel tremelo’s en de wat meer nuchtere Nederlandse composities zonder tremolo’s. 

Eerst studeerden de Nederlanders nog beiaard in Mechelen, maar met de komst van de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort in 1953 studeerden hier veel beiaardiers en ontwikkelde de beiaardkunst in Nederland zich verder en werden er veel Nederlandse composities geschreven. Tot voor kort moesten de studenten voor hun Masters examen in ieder geval een Vlaams werk en een Nederlands werk uitvoeren. Met andere woorden; het zijn twee verschillende stijlen die elke beiaardier moest kunnen beheersen.

Deze tekst is ook verschenen in het programmaboekje 2017, u toegestuurd indien lid van de Vereniging. Nog geen lid? Neem contact met ons op voor meer informatie.