Vragenlijst bij concert met projectie op scherm

Bij het eerste concert is een kleine vragenlijst afgenomen bij 33 bezoekers. Met een camera en zender in de toren werd de stadsbeiaardier in beeld gebracht. Van de aanwezige leden wisten de meesten over dit concert uit het concertboekje, van de niet-leden hadden de meesten het van iemand gehoord. Leden en niet leden waren ongeveer gelijk in aantal. Twee belangrijke vragen zijn gesteld: ‘Geeft het zien van de beiaardier meerwaarde?’ 70% heeft een positief of zeer positief antwoord. ‘ Zou deze grote investering denkt U de moeite waard zijn?’ bijna twee derde heeft een positief of zeer positief antwoord. Dertig procent van diegenen die eerder zijn geweest zijn 1, 2 of 3 keer geweest. De rest is (veel) meer geweest. Conclusie: de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld zijn trouwe bezoekers, ook de niet-leden. Het bestuur van de Vereniging gaat zich nu beraden over het gebruik van het grote scherm tijdens concerten. Wij houden U op de hoogte.