Dubbelconcert van één musicus

Op zondag 12 mei organiseert de Vereniging samen met het Concertfonds Hoornse Orgels een dubbelconcert (orgel + beiaard) met als thema Gouden Eeuw, het thema van de stad Hoorn voor 2019. Om 15.30 uur zal Bernard Winsemius spelen op het orgel in de Lutherse Kerk in de Ramen en aansluitend om 16.15 geeft hij een beiaardconcert op de toren van de Grote Kerk. Luisterplaats daarvoor de binnentuin van het Statenlogement. Toegang in de Nieuwsteeg (tussen nummer 42 en Yoyo). Natuurlijk gratis toegang, maar een bijdrage na afloop wordt op prijs gesteld.