Ledenvergadering 15 april

Om acht uur ’s avonds in het pakhuis van de Vereniging Oud Hoorn de jaarlijkse ledenvergadering.

Het formele gedeelte van 8 uur tot ± 8.45:

Opening, Bestuursmededelingen, Jaarverslag en terugblik concertseizoen 2018, Verslag ledenvergadering 2018, Financiëel overzicht + ledenstand + verslag kascontrôlecommissie. Rooster van aftreden bestuursleden.

Concertprogramma 2019: 5 juni stadsbeiaardier Frits Reynaert, openingsconcert, 19 juni Klaas de Haan, het Groefsemaconcert, 3 juli Julie Zhu (U.S.A.), 17 juli Laura Marie Rueslåtten (Noorwegen), 31 juli Charles Dairay (Frankrijk), 21 aug Kasia Piastowska en Toru Takao (Polen en Japan) dubbelconcert en op 14 september Open-Monumentendag:

PR-plan, activiteiten dit jaar, Voorbereiding 100-jarig bestaan, rondvraag en sluiting Na de pauze een korte film over de restauratie van de Drommedaris te Enkhuizen