Verslag van de ledenvergadering op 20 april 2015

Verslag van de ledenvergadering op 20 april 2015

Aanwezigen: S.K. de Boer, Johan Engels (Klokkenspelvereniging Enkhuizen), Han Evers, penningmeester, Albert de Graaf, Kees de Greeuw, Harry Groot (Klokkenspelvereniging Enkhuizen), Bert van den Hoogen, Diana van den Hoogen, Kees van Meel, Lukas van Opzeeland, Annèt van Opzeeland-Metz, Frits Reynaert, Marja Reynaert-Eltingh, Gertjan Scholten, Els Stumpel, Harm Stumpel, secretaris/waarnemend voorzitter, Peter Westenberg, Jan Wigard.

Bericht van verhindering: Hans Rijswijk, Teun Meijers en Jan van der Leek

Officiëel gedeelte

1     De vergadering wordt om 20.02 geopend door de waarnemend voorzitter

2     Bestuursmededelingen:

In het Museumweekend zal de stadsbeiaardier van 20.00 – 20.45 een opentoren-bespeling uitvoeren.

Samen met de Klokkenspelvereniging Enkhuizen zal op 3 oktober een excursie worden georganiseerd naar het klokkenmuseum te Asten. De Hoornse vereniging zal iedere deelnemer met € 10 sponsoren. Nadere mededelingen volgen.

De secretaris heeft vier e-mailadressen gekregen naar aanleiding van de oproep in de convocatie, in totaal hebben we nu 36 mail-adressen van de 100 leden (met nog drie erbij van de presentielijst).

Op de oproep voor de kascommissie heeft niemand gereageerd. Ter plekke stelt de heer S.K. de Boer zich beschikbaar, het is al enige jaren geleden dat hij zitting had in de kascommissie.

3     Verslag ledenvergadering van april 2014

Op het reeds toegezonden verslag van de vergadering van 2014 is de naam van de heer Wigard niet vermeld als lid van de kascommissie. Naar aanleiding van het verslag vraag de heer van den Hoogen of er nog aandacht wordt gegeven aan de vraag van mevrouw Stumpel betreffende een concert met filmmuziek in 2015. De stadsbeiaardier antwoordt dat op voorstel van de aankomende voorzitter, P. Westenberg, een luisterwedstrijd gehouden zal worden in het weekend Kunst en Cultuur met het thema “Filmmuziek”.

4     Financiëel overzicht + ledenstand + verslag kascommissie.

De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op het financiëel overzicht. Naar aanleiding van het eerste overzicht vraagt de heer Wigard om volgende keer ook het overschot/tekort op de lopende rekening te willen opnemen. Ook krijgt hij bij het zien van de stand van het Groefsema-legaat de indruk dat de vereniging een soort geldzak-bv is. Als mevrouw Groefsema dat zou zien . . . Mevrouw Stumpel benadrukt dat mevrouw Groefsema erg zuinig heeft geleefd, dus dat zou wel weer passen. De heer Wigard noemt zitbanken in de luistertuin van het Statenlogement en mevrouw Stumpel denkt aan een mooiere tuinaanleg. De heer de Graaf zegt dat wellicht een deel van het geld besteed kan worden aan een jubileum-publicatie bij het 100-jarig bestaan, maar dan moeten we wel vroeg beginnen met de voorbereiding. Het bestuur vindt dit een goed idee en zal over de vorm nadenken. De heer Wigard leest van de kascommisie de goedkeuring voor, waarna zowel de penningmeester als de kascommissie wordt gedechargeerd en bedankt voor de geleverde dienst.

 

5     Benoeming voorzitter.

De waarnemend voorzitter geeft een korte toelichting op de voordracht van de heer Westenberg als nieuwe voorzitter. De vraag wordt gesteld hoe muzikaal hij is, waarop het antwoord luidt ‘passief’, d.w.z. hij bespeelt geen instrument maar luistert wel graag naar (moderne) klassieke muziek. Door geen van de aanwezigen wordt enige bezwaar ingebracht, dus krijgt de heer Westenberg onder algemene instemming om 20.40 uur de voorzittershamer overgedragen door de waarnemend voorzitter. Deze laatste krijgt van de nieuwe voorzitter een heel mooie fles wijn. De heer De Graaf overhandigt de voorzitter bij een map met daarin alle programma’s sinds 1991 zodat hij zich kan inlezen. De voorzitter bedankt de heer De Graaf voor deze geste.

6     Concertprogramma 2015

De heer Reynaert geeft een toelichting op het komende concertprogramma. Alleen Janno den Engelsman is al eens in Hoorn wgeweest, de anderen zijn allen nieuw voor Hoorn. Joey Brink en Charles Dairay geven hun concert ook in Enkhuizen. De eerste heeft het Fabiola-concours gewonnen. Extra dit jaar is de luisterwedstrijd op Kunstzondag 6 september om 16.00 uur. De prijsuitreiking zal dan daarna plaatsvinden in de Boterhal.

7     Rondvraag

De heer de Greeuw vraagt of niet een poster gemaakt kan worden om de concerten wat meer bekendheid te geven. Hij doet dat voor de Koepelkerk en heeft zo zijn adressen om ze op te hangen. Voorzitter Westenberg zegt ook toe dat er flyers met het programma gaan komen. Mevrouw Stumpel suggereert een bijdrage aan de mensen van het Foreestenhuis voor de openstelling tijdens de concerten. De heer van Meel vraagt of er kaartjes met het programma kunnen worden uitgedeeld tijdens de concerten. Ook de suggestie om scholen informatie te geven over het Carillon. Antwoord op dit laatste is: er volgt een cultuureducatieprogramma. Zowel mevrouw van den Hoogen als de heer van Meel suggereren een eigen website.

8     Sluiting om 20.55 uur

Informeel gedeelte.

Tijdens de pauze wordt iedereen voorzien van koffie, thee, een glaasje wijn, bier of fris. De techniek laat ons ook dit jaar weer in de steek. Op de voorhanden installatie was wel internet beschikbaar, maar het gebruik van een usb-stick vereist een –niet aanwezig– wachtwoord. Uiteindelijk geeft de heer Reynaert een mondeling overzicht van het ontstaan van het fenomeen speeltrommel en wordt een korte film vertoond van het versteken van de speeltrommel in Enkhuizen.