Verslag van de Ledenvergadering van 22 april 2014

Aanwezigen: Han Evers (penn.mr.), Albert de Graaf, H. Groot (EKV), Bert van den Hoogen, Diana van den Hoogen-in ’t Veld, Annet Metz, Lukas van Opzeeland, Frits Reynaert, Hans Rijswijk, W.M. Rood (EKV), G.J.H. Scholten, Rik Singer, Els Stumpel, Harm Stumpel (secr)

Afmeldingen: Myra Webster, Henny Webster, Wil Wiggelaar

 

A:     Officiëel gedeelte

 

1   Opening om 20.00 uur

2   Bestuursmededelingen

De waarnemend voorzitter vermeldt het huidige ledenaantal: 92, lager dan enkele jaren geleden, maar niet echt teleurstellend. Er is contact met iemand voor een bestuursfunctie; deze gaat binnenkort met de beiaardier de toren in. Hopelijk kan de secretaris dan zijn functie van waarnemend voorzitter neerleggen

Verder: de Vereniging bestaat vandaag 32683 dagen, op 28 oktober bestaan we 32872 dagen ofwel precies 90 jaar. We zijn van plan iets te organiseren bij het huis VerLoren, en dan kunnen we ook de firma De Haan uit de Kerksteeg uitnodigen: dit bedrijf bestaat dit jaar ook 90 jaar

3   In het verslag van de ledenvergadering van april 2013 dient aangevuld te worden dat de kascommissie bestaat uit de heren Wigard en van den Hoogen. Ten aanzien van de tarieven voor de gastbeiaardiers meldt de voorzitter dat onze vereniging ongeveer hetzelfde rekent als de Enkhuizer KlokkenspelVereniging, resp. €220 en €260 voor een binnenlandse beiaardier en €224 en €255 voor een buitenlandse. De beiaardier merkt op dat wij redelijk in de pas lopen met de tarieven. Mevrouw Rood zegt dat de EKV blind vaart op de adviezen van de beiaardier. Wel zou deze regio duidelijk minder betalen dan elders in het land. De heer Rijswijk vindt dat dan gewoon een kwestie van vraag en aanbod. Wel is het zo dat buitenlanders niet altijd meer voor èèn concert willen komen, daarom zijn er dit jaar ook drie concerten als duoconcert voor Hoorn plus Enkhuizen geboekt. Het bestuur zal onderzoek doen naar gangbare tarieven.

4   Financiëel overzicht + ledenstand + verslag kascommissie

De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers over 2013. Het bedrag van contributies zou eigenlijk € 900 moeten zijn in plaats van De heer Rijswijk ziet € 600 overschot op het jaaroverzicht staan. We moeten dus geen concert minder doen. De kosten voor het boekje zijn zeer laag: € 207 voor 450 stuks. De heer van den Hoogen zegt dat het Groefsemalegaat eigenlijk gebruikt moet worden, de heer Rijswijk rekent voor dat het 80 jaar contributie is (60.000 / (92×10) = 65) en dat dat eigenlijk teveel is. Van de rente alleen al kan je alle kosten betalen. Het bestuur van de Vereniging is echter duidelijk voorzichtiger. Tot nu toe is gestreefd het vermogen –inclusief inflatie– op peil te houden. In ieder geval zullen wij de financiële situatie wat moeilijker vindbaar maken op de website.

De huidige kascommissie heeft verder lof voor de organisatie van de boeken van de penningmeester en heeft ook een concept-tekst gemaakt om voor de volgende jaren verslag te doen van de inspectie van de boeken.

Ook een verzoek om het e-mailadres op te geven, dan kunnen we heel af en toe een berichtje sturen. Kascommissie de heren Wigard en van den Hoogen er worden weer beiaardboeken verkocht.

 

5   Het concertprogramma voor 2014 is door de beiaardier georganiseerd: 4 Juni Frits Reynaert, 18 Juni Richard de Waardt (België), 2 Juli Kenneth Theunissen (België), 16 Juli Tom van Peer (België), 30 Juli Peter Langberg (Denemarken), 20 Aug. Bastian Fuchs (Duitsland) en in september Open-Monumentendag met Carillon en Brassband. Het verschil met het voorgaande jaar is dat we niet zo laat in het jaar doorgaan. Helaas is dit jaar door bouwactiviteiten de tuin van het Foreestenhuis niet beschikbaar. Ondanks de perikelen met de sleutelvoorziening blijven we dus de tuin van het oude stadhuis gebruiken als luistertuin. Er gaan stemmen op om ook de binnenplaats van de bibliotheek te gebruiken, probleem is dat die vaak op slot zit. Ook een alternatief is het Jeudje, maar daar zijn geen zitplaatsen.

De Gemeente heeft een nieuw klavier in de toren laten installeren, om de beiaard geheel aan de moderne eisen en de nieuwste technische inzichten te laten voldoen. De klank is veel mooier en directer.

 

6   Rondvraag

Mevrouw Stumpel vraagt of je niet een concert met filmmuziek en een bijbehorende quiz zou kunnen organiseren. Leuk idee, maar te laat voor dit jaar, de programma’s van de beiaardiers komen al binnen.

Verder komt de vraag of je bij de gegevens van het Carillon op de site van Oud Hoorn ook links naar beelden kunt neerzetten.

De heer Singer geeft aan dat hij verhuisd is.

De heer de Graaf vraagt of het kwartaalblad ook iets kan bevatten over de 90-jarige. Reactie: moeten we zeker doen, bijvoorbeeld in het derde nummer.

De heer van den Hoogen vraagt of we nieuwe leden een CD met carillonmuziek kunnen geven. De heer Reynaert vat dit op als ‘laten we een opname maken’ en geeft aan dat opnames heel moeilijk zijn: teveel ruis buiten door verkeerslawaai en te direct geluid bij opnames in de toren.

7   Sluiting om 21.08

B:      Informeel gedeelte.

Ondanks de voorbereiding van de secretaris om filmpjes te kunnen laten zijn zijn de twee die waren klaargezet niet af te spelen. De secretaris laat wel beelden zien van de klepel die in de Noorderkerk gevonden is, gemaakt door Cornelis Ammeroy in 1606. Verder voldoet de rode en witte wijn aan de smaak van het publiek, het enige commentaar is: ‘volgende keer meer’.